VRYWILLIGE LIKWIDASIE

MAATSKAPPY SKULD

Jy het al die volgende probeur:

 • Leen meer geld
 • Konsolideer skuld
 • Kry beleggers geld in
 • Verkoop aandele
 • Bestuur die probleem
 • Vrywillige distribusie
 • Deregistrasie
 • Moratorium
 • Onderhandel ‘n verlengde terugbetalingstydperk

AANSPREEKLIKHEID VAN LEDE EN DIREKTEURE

DIE NUWE MAATSKAPPYE SE INGRYPENDE INVLOED OP AANSPREEKLIKHEID VAN LEDE EN DIREKTEURE

Die nuwe Maatskappywet, nr 71 van 2008, het in werking getree op 1 Mei 2011. Voordat nie Nuwe Wet in werking getree het, het die Ou Maatskappyewet geen direkte plig op Direkteure en Lede geplaas wanneer ‘n maatskappy / Bk in finansiele probleme is nie.

Artikel 129(7) van die Nuwe Wet (Soos gewysig deur Art 82 van die Wet 3 van 2011) bepaal dat, indien die direkteure van ‘n maatskappy redelike gronde het om te glo dat die maatskappy in finansiële nood is, moet hulle óf;

 • die maatskappy onder “Business Rescue” plaas, of;
 • die maatskappy likwideer, óf;
 • ‘n skriftelike kennisgewing aan alle aandeelhouers, krediteure, werknemers en vakbonde stuur, waarin hulle kennis gee dat is dat die maatskappy in finansiële nood is, en ook gee redes aanvoer waarom waarom die maatskappy nie gelikwideer word of nie onder Rescue geplaas word nie.

Wanneer bogemelde nie nagekom word nie, is dit ‘n kriminele oortreding. Onder die Nuwe Wet kan ‘n direkteur / lid dus nie meer “net wag en kyk” nie, hy moet iets daaraan doen.

Likwidasie

Die hoofdoel van die likwidasie is om op ‘n ordelike en regverdig wyse die opbrengs van die verkoopte bates van die gelikwideerde entiteit onder krediteure te verdeel en om die Maatskappy se sakebedrywighede tot ‘n einde te bring.