Insolvente Boedels

Ons soek jou post-insolvensie regswerk

Ons bied ‘n wye verskeidendheid na-insolvensie regsdieste aan vir insolvente boedels. As u ‘n likwidateur of kurator is, oorweeg ons gerus. Ons kan u behulpsaam wees om u insolvente boedel af te handel.

Ons Dienste

Extension of Powers Applications
Forensic Investigations
Section 69(3) Applications
Business Rescue & Compromises
Impeachable Dispositions
Eviction Orders
Insolvency Inquiries
Sections 21 Applications
Post Insolvency Tax Relieve Applications
Consultations, Advice and Opinions