fbpx

VRYWILLIGE SEKWESTRASIE

Aansoek om Vrywillige Boedeloorgawe (Suid Afrika)

VRYWILLIGE SEKWESTRASIE

Aansoek om Vrywillige Boedeloorgawe (Suid Afrika)

‘n SKULDVRYE LEWE, VANDAG!

Vrywillige Sekwestrasie is ‘n aansoek wat gebring word in die Hooggeregshof om jou boedel oor te gee (bates en laste) aan krediteure in die hande van die Meester van die Hooggeregshof en dan insolvent / bankrot verklaar te word

Die Meester sal ‘n Kurator aanstel om beheer te neem oor die totale boedel, wie die bates moet realiseer in terme van die Insolvensie wetgewing en daarna sal hy die opbrengstes verdeel onder krediteure na betaling van die administratiewe kostes

‘n SKULDVRYE LEWE, VANDAG!

Vrywillige Sekwestrasie is ‘n aansoek wat gebring word in die Hooggeregshof om jou boedel oor te gee (bates en laste) aan krediteure in die hande van die Meester van die Hooggeregshof en dan insolvent / bankrot verklaar te word

Die Meester sal ‘n Kurator aanstel om beheer te neem oor die totale boedel, wie die bates moet realiseer in terme van die Insolvensie wetgewing en daarna sal hy die opbrengstes verdeel onder krediteure na betaling van die administratiewe kostes

EFFEKTE VAN SEKWESTRASIE

Die effekte van Vrywillige Sekwestrasie is dat krediteure teen die aparte insolvente boedel moet eis. Krediteure kan nie gelde by jou eis nie, aangesien hulle individueele uitwinningstappe gestaak word

Die Kurator neem beheer oor die hele boedel en voer die administratiewe take uit. Hierdie proses skep ‘n Concursus Creditorium waarvolgens die individuele skuldeiser se optrede gestaak word en alle krediteure val onder ‘n ordelike kollektiewe invorderingsproses wat deur die Kurator bestuur word

EFFEKTE VAN SEKWESTRASIE

Die effekte van Vrywillige Sekwestrasie is dat krediteure teen die aparte insolvente boedel moet eis. Krediteure kan nie gelde by jou eis nie, aangesien hulle individueele uitwinningstappe gestaak word

Die Kurator neem beheer oor die hele boedel en voer die administratiewe take uit. Hierdie proses skep ‘n Concursus Creditorium waarvolgens die individuele skuldeiser se optrede gestaak word en alle krediteure val onder ‘n ordelike kollektiewe invorderingsproses wat deur die Kurator bestuur word

Is vrywillige sekwestrasie reg vir my?

Feitelike-Solvensie Toets

Oorskry jou laste jou bates?

 Jy moet bepaal vir watter waarde jy bates kan realiseer, indien enigsins. As daar genoeg waarde is in ‘n bate wat jy kan verkoop om jou skuld te dek, dan moet jy dit doen. Indien u egter geen bates of ekwiteit in ‘n bate het nie, sal u moet oorweeg of u inkomste, u uitgawes tot so ‘n mate oorskry dat jy uiteindelik uit die skuld sal kan kom

Kommersiële-Solvensie Toets

Oorskry jou uitgawes jou inkomstes?

As u uitgawes meer as u inkomste is, met inagneming van u normale maandelikse uitgawes asook terugbetalings aan krediteure, sal u verder in die skuldval val. Sommige sekwestreer as gevolg van borgskappe wat geteken is of omdat hul inkomste verminder is of hulle hul werk verloor het en hulle nie krediteure kan terugbetaal nie

Is vrywillige sekwestrasie reg vir my?

Feitelike-Solvensie Toets

Oorskry jou laste jou bates?

Jy moet bepaal vir watter waarde jy bates kan realiseer, indien enigsins. As daar genoeg waarde is in ‘n bate wat jy kan verkoop om jou skuld te dek, dan moet jy dit doen. Indien u egter geen bates of ekwiteit in ‘n bate het nie, sal u moet oorweeg of u inkomste, u uitgawes tot so ‘n mate oorskry dat jy uiteindelik uit die skuld sal kan kom.

Kommersiële-Solvensie Toets

Oorskry jou uitgawes jou inkomstes?

As u uitgawes meer as u inkomste is, met inagneming van u normale maandelikse uitgawes asook terugbetalings aan krediteure, sal u verder in die skuldval val. Sommige sekwestreer as gevolg van borgskappe wat geteken is of omdat hul inkomste verminder is of hulle hul werk verloor het en hulle nie krediteure kan terugbetaal nie

Algemene vrae

Kry onmiddellike antwoorde op jou vrae

what to expect

Skuldvry

Alle skuldeisers eise, voor datum van sekwestrasie, vestig in die insolvente boedel en word beskou as vereffen op datum van rehabilitasie

Regsaksies Gestaak

Artikels 20(1)(b) staak alle regstappe deur of teen die insolvent ingevolge die insolvensiewet

Salaris en Pensioen word Beskerm

Artikel 23(5) saamgelees met 23(9) & Artikel 23(7) beskerm u inkomste tesame met enige pensioenvoordele wat u mag ontvang

Krediteure bel ons

Tydens die aansoek om vrywillige sekwestrasie verwys u alle krediteure na ons en ons sal met hulle korrespondeer

Slaap gemaklik

Jy kan maklik slaap in die nag en weet dat jou sake deur bevoegde prokureurs hanteer word

Begin Weer Lewe

Die bedrae wat u spaar deur nie u krediteure te betaal nie, kan u lewensuitgawes en ander noodsaaklikhede dek

Bates vestig in Insolvente Boedel

oertuie, eiendom en ander bates mag in die insolvente boedel vestig

Kan nie Direkteur van Maatskappy wees nie

Volgens die maatskappywet kan u nie as Direkteur van ‘n Maatskappy optree nie

Uitgesluit van Beroepe

Direkteur, Likwidateur, Eksekuteur, Balju, Prokureur, Ouditeur, Eiendomsagent of Bourekenaar kan verbied word

h

Genoteer op Kredietburo’s

Die sekwestrasie sal op kredietburo’s gelys word en as sodanig sal u nie kredietwaardig wees nie

Nie kredietwaardig nie

U kan krediet verkry gedurende die sekwestrasieperiode indien die kredietgewer weet dat u gesekwestreer is

Effekte duur tot Rehabilitasie

Daar word ‘n einde gemaak aan die sekwestrasie by wyse van ‘n tweede aansoek by die hof vir ‘n rehabilitasiebevel

Kry onmiddellike antwoorde op jou vrae

Eerste uur van konsultasie is GRATIS

Kry onmiddellike antwoorde op jou vrae

Eerste uur van konsultasie is GRATIS

DEBT OPSIES

 

Daar is ongeveer 12 drankies in die Suid-Afrikaanse wet as jy skuld het. Kyk na hierdie video vir ‘n skuldige blik op die 12 beskikbare opsies.

gereelde vrae

As jy belangstel in meer inligting, lees gerus ons FAQ’s of maak ‘n afspraak met ons. Onthou dat u eerste uur se aanstelling gratis is.

Danie Potgieter Attorneys

Contact

Tel- 010 286 1966
Fax- 012 663 5627
info@daniepotgieterattorneys.co.za

Address

Lytteltown Office Park,
Ground Floor, Building C
1 Shelanti Street, Centurion, Gauteng

GPS-COORDINATES 
South 25.50.933
East 028.11.680

Danie Potgieter Attorneys

Contact

Tel- 010 286 1966
Fax- 012 663 5627
info@daniepotgieterattorneys.co.za

Address

Lytteltown Office Park,
Ground Floor, Building C
1 Shelanti Street, Centurion, Gauteng

GPS-COORDINATES 
South 25.50.933
East 028.11.680

Danie Potgieter Attorneys

Contact

Tel- 010 286 1966
Fax- 012 663 5627
info@daniepotgieterattorneys.co.za

Address

Lytteltown Office Park,
Ground Floor, Building C
1 Shelanti Street, Centurion, Gauteng

GPS-COORDINATES 
South 25.50.933
East 028.11.680